close
//

Juridische informatie

De website www.nutrisens.be wordt uitgegeven door :
«NUTRISENS » SAS met een kapitaal van 3 888 440 Euros, geregistreerd bij de RCS Lyon met het intracommunautaire BTW nummer: FR 94491129813
Maatschappelijke zetel : « Nutrisens », 3 chemin des Cytises 69340 Francheville
Telefoon : +33 (0)4 37 57 56 50 –Contact e-mail : contact@groupe-nutrisens.fr
De uitgever is de heer Georges Devesa, CEO.
De website wordt onderhouden door het agentschap web Spin On.


Gebruiksvoorwaarden van de website

Het gebruik van de website www.nutrisens.be is onderworpen aan de naleving van de hieronder vermelde algemene voorwaarden. Door de site www.groupe-nutrisens.fr te bezoeken, verklaart u deze gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard, zonder voorbehoud.

Toegang tot de site

De website www.nutrisens.be is toegankelijk 24 uur op 24 en 7 dagen op 7, behalve in geval van overmacht of een gebeurtenis buiten de controle van « www.nutrisens.be» en onder voorbehoud van mogelijke storingen en onderhoudsinterventies die nodig zijn voor de goede werking van de website www.nutrisens.be en aanverwante materialen.

Inhoud van de site

Het bedrijf « Nutrisens » stelt beschikbare en gecontroleerde informaties ter beschikking van de gebruikers van de site www.nutrisens.be, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet beschikbaar zijn van bepaalde informatie. Bovendien wordt er geen garantie gegeven voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informaties op de site www.nutrisens.be.
« Nutrisens » behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de site www.nutrisens.be geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te weg te halen.

Eigendom

Alle elementen (teksten, logo’s, afbeeldingen, geluidselementen, softwares, pictogrammen, lay-out, databanken,…) die voorkomen op de site www.nutrisens.be worden beschermd door de nationale en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom. – Deze elementen blijven het exclusieve eigendom van « Nutrisens ».
Op grond daarvan, tenzij voorafgaande schrijftelijke toestemming van het bedrijf «Nutrisens», mag u niet overgaan tot reproductie, representatie, aanpassing, vertaling en/of gedeeltelijke of volledige wijziging, of overdracht naar een andere website van enig element dat deel uitmaakt van de site www.nutrisens.be.
In overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele eigendom is alleen het gebruik van de elementen van de website www.nutrisens.be toegestaan ​​voor strikt persoonlijke doeleinden.

Merken

De merken en logo’s die op de site www.nutrisens.be worden weergegeven, werden geregistreerd door de bedrijven die ze bezitten. – Elke reproductie, herpublicatie of herdistributie van namen of logo's op welke manier dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van hun respectieve eigenaar is bij wet verboden..

Hyperlinks en cookies.

De site www.nutrisens.be bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, ingevoerd met de toestemming van Nutrisens. Nutrisens heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en draagt om die reden geen enkele verantwoordelijkheid hieromtrent.
Wat is een cookie ?
Een cookie is een anoniem gegevensbestand dat opgeslagen wordt op een computer, tablet of gsm wanneer u op internet surft, zodat het toestel dat u gebruikt herkent kan worden.
Wanneer u op www.nutrisens.be surft, kan de site « cookies » opslaan.
Cookies registreren gegevens anoniem en veroorzaken geen schade aan uw toestel.
Door op de website www.nutrisens.be te surfen, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.
U kunt het opslaan van cookies controleren door de cookies de deactiveren in uw browser.
Voor alle duidelijkheid, geven we u hieronder alle informatie over de gevolgen van het uitschakelen van een cookie en het deactiveringsproces..
Wie heeft toegang tot uw cookies?
Internetsites hebben alleen toegang tot de cookies die ze op uw toestel hebben opgeslagen. Bij voorbeeld, als het computerbedrijf X een cookie in uw browser bewaart, heeft X enkel toegang tot zijn eigen cookie, maar niet tot de cookie van een ander bedrijf..
Welke cookies worden op deze site gebruikt ?
We verstrekken cookies om bezoekstatistieken op te stellen (aantal bezoeken, paginaweergaven, …) dankzij de Google Analytics- servicesom de kwaliteit van onze site bij te houden en te verbeteren. Wij hebben voor deze cookies een geldigheidsperiode van 12 maanden ingesteld. Wij informeren u ook dat op deze website een code is toegevoegd om anonieme tracking van IP-adressen te garanderen (het gebruik van het IP-adres om de gebruiker te geolokaliseren kan alleen zijn stad bepalen) Wij gebruiken ook “technische” cookies om uw ervaring op deze site te verbeteren.
Aanvullende informatie over Google Analytics-statistieken:
Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies, dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen bij het analyseren van het gebruik van de site door zijn gebruikers. De door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden door Google verzonden en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google voldoet aan de gegevensbeschermingsnormen van het Amerikaanse ministerie van Handel ("Safe Harbor Principles") -programma. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de site te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor haar uitgever en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en gebruik van de internet. Google kan deze gegevens aan derden verstrekken in geval van een wettelijke verplichting of wanneer deze derden deze gegevens namens Google verwerken, inclusief maar niet beperkt tot de uitgever van deze site. Google zal uw IP-adres niet vergelijken met andere gegevens die door Google worden bewaard.

Hoe kan ik cookies aanvaarden of weigeren ?

U kunt :
– cookies, die anonieme gegevens zijn, aanvaarden zodat uw bezoek op onze site zo optimaal en gepersonaliseerd is ;
– uw cookies regelmatig verwijderen ;
– uw internetbrowser instellen om de cookies te deactiveren ;
Als u de registratie van cookies op uw toestel wilt toestaan of weigeren, raadpleeg de processen die specifiek zijn voor elke browser:
Internet Explorer®
Chrome®
Mozilla Firefox®
Safari®
Opera®
De website Your Online Choice biedt u ook hulp bij het instellen van uw voorkeuren op het gebied van cookies in uw browser.
Wat gebeurt er als ik de cookies niet toesta?
Als de cookies niet toegestaan zijn op uw toestel, kan uw ervaring op onze site beperkt zijn. Het kan zijn dat u niet toegang heeft tot de volledige inhoud van de site en uw persoonlijke gegevens zullen niet gepreregistreerd worden (bewaard tussen 2 bezoeken).

Wet van 6 januari 1978 betreffende informatica en vrijheden

Overeenkomstig met de wet, is de site www.nutrisens.be het onderwerp geweest van een verklaring van geautomatiseerde verwerking van nominatieve gegevens bij de CNIL : 2029720 v 0. – U heeft recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens die u op elk moment kunt uitoefenen door te schrijven naar volgende adressen : www.nutrisens.be – of – «Nutrisens» – 3, chemin des Cytises 69340 Francheville

Beheer van de gegevens

In Frankrijk worden de persoonlijke gegevens beschermd door met name de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, het artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn van het 24 oktober 1995.
Door het gebruik van de site www.nutrisens.be, kan worden verzameld: de URL van de links waardoor de gebruiker toegang heeft gekregen tot de site www.nutrisens.be, de dienstverlener van de gebruiker, het Internet Protocol (IP) -adres van de gebruiker.
De informatie verzameld op de formulieren op deze site is onderhevig aan computerverwerking voor Nutrisens, met volgende doeleinden: registratie voor een professional account / voldoen aan uw behoeften / doorgeven van informatie / statistische analyse / abonnement op de nieuwsbrief. Nutrisens is de enige ontvanger van de gegevens. De gebruiker verschaft deze informatie met volledige kennis van de feiten, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. De gebruiker van de site www.nutrisens.be wordt ingelicht of het verstrekken van deze informatie al dan niet verplicht is.
Wat kan het contactformulier bevatten?
Persoonsgebonden gegevens zoals: naam, voornaam, adres, stad, postcode, land, e-mailadres, telefoonnummer, klantcode indien u al klant bent. Nutrisens verbindt zich ertoe om in deze contactformulieren alleen de informatie op te vragen die nodig is om toegang te krijgen tot de voorgestelde dienst en die verband houdt met een reëel gebruikersvoordeel.
Wat kan het formulier voor het aanmaken van een professionele account bevatten?
Persoonsgebonden gegevens zoals: naam, voornaam, beroep, waar u het beroep uitoefent, bedrijfsnaam, ondernemingsnummer, postcode, stad, land, professioneel e-mailadres, zakelijke telefoon, zakelijk adres. Nutrisens verbindt zich ertoe om in deze contactformulieren alleen de informatie op te vragen die nodig is om toegang te krijgen tot de voorgestelde dienst en die verband houdt met een reëel gebruikersvoordeel.
De persoonlijke gegevens die verzameld worden, worden bewaard in overeenstemming met de regels voorgeschreven door de wet van 1978 en voor een periode die wordt gerechtvaardigd door het doel van hun behandeling. De diensten van het bedrijf hebben IT-tools voor het beheer van uw bestand, uw aanvragen en de diensten die u worden aangeboden.
Overeenkomstig de bepalingen van artikelen 38 en volgende van Wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden, hebben alle gebruikers recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen de hem betreffende persoonlijke gegevens, door een schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopij van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.
Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.nutrisens.be wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht onder welke vorm ook aan derden. Alleen de aanname van de overname van Nutrisens en haar rechten zou de overdracht van deze gegevens mogelijk maken aan de potentiële koper die dan op zijn beurt dezelfde verplichting heeft van bewaring en wijziging van de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de website www.nutrisens.be.
De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.